Eğitim Sitesi

Plato Nedir? Plato Hakkında Kısaca Bilgi

Plato Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Plato:

Akarsular tarafından derin biçimde yarılmış yüksek ve geniş düzlüklerdir.(Haymana, Cihanbeyli)

 

Coğrafya Terimi Olarak Plato:

Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından dar ve derin vadilerle parçalanmış geniş ve yüksek düzlüklere plato denir.

 

Fen Bilimleri Terimi Olarak Plato:

Akarsular tarafından derin biçimde yarılmış yüksek düzlükler bulunan dağ.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri

  Yer Altı Suları: Geçirimli kayaç ve katmanlardan sızarak yer çekiminin de etkisiyle yer altına inen ve orada akarak veya birikerek yeni bir düzen kuran sular.

  Ahilik: Selçuklular ile Osmanlılar döneminde Anadolu'da kurulan esnaf ve zanaatkâr loncalarının öncüsü sayılan sosyal örgütlenme. Şehirlerde oturan esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini ve ekonomik özellikte bir teşkilattır. "ahi" kelimesi "kardeş" anlamına gelir. Ahiler, esnaf, tüccar ve diğer sahalardaki meslek grupları örgütlenmelerini sağlamış, böylece yerleşim merkezlerinde sosyal ve ekonomik düzenin kurulması yanında kültürün de gelişmesini sağlamıştır. Ustalığı tamamlayan kişiye Şet Töreni düzenlenir. Ahi babadan aldığı izine Destur denir. Ahilik eğitimde çırağın ahlâki eğitimine de çok önem verilirdi. Ahilik teşkilatının kurucusu, Ahi Evran'dır. Aslı adı Şeyh Mahmut Nasuriddin'dir.

  Melik: Padişah, hükümdar, hakan.

  Farklılık: Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü