Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Pençik Usulü Nedir? Pençik Usulü Hakkında Kısaca Bilgi

Pençik Usulü Terimi Hakkında Bilgiler

Pençik UsulüSosyal Bilgiler Terimi Olarak Pençik Usulü:
Kapıkulu (merkez ordusu) askerleri padişah I. Murat zamanında oluşturuldu. O zaman İslam hukukuna göre savaş esirlerinin beşte biri hükümdara ayrılırdı.
Padişah da bunları özel hizmetlerinde kullanırdı. Bir bölümü de saray hizmetlileri arasına alınırdı. I. Murat zamanında Pençik Oğlanı denilen bu savaş esirlerinin sayısı arttı. Bunun üzerine bu esirlerden düzenli bir ordu kurularak yararlanılmak istendi. Bu sisteme pencik usulü denildi. Böylelikle Kapıkulu ocakları oluşturuldu.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

box Ormancılık: Ormanları kullanarak insanların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. devam et

box Papirüs: Bir bitkiden elde edilen bir çeşit kâğıt. devam et

box Küratör: Müze, kütüphane, sergi, hayvanat bahçesi vb.ni yöneten ve etkinliklerini düzenleyen yetkili kimse. devam et

box Mirî Arazi: Mülkiyeti devlete ait arazilere mirî denirdi. "Miri arazilerin sahipliği devlete, kullanma hakkı ise köylüye verilirdi." devam et

box Kuzey Kutup Noktası: Dünya'nın şeklinden dolayı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısalır ve kutuplarda nokta şeklini alır. Nokta halini alan par devam et

box Nakib: Yardımcı. devam et

box Petrokimya: Petrolden organik kimyasal ürünler elde etmede kullanılan sanayi dalı. devam et

box Bilim Devrimi: Modern bilimin temelini oluşturan, bilim tarihinin erken çağdaş döneminden beridir süregelen matematik, fizik, gökbilim, biyoloji, tıp ve kimya dallar devam et