Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Pençik Sistemi Nedir? Pençik Sistemi Hakkında Kısaca Bilgi

Pençik Sistemi Terimi Hakkında Bilgiler

Pençik SistemiSosyal Bilgiler Terimi Olarak Pençik Sistemi:
Kapıkulu (merkez ordusu) askerleri padişah I. Murat zamanında oluşturuldu. O zaman İslam hukukuna göre savaş esirlerinin beşte biri hükümdara ayrılırdı.
Padişah da bunları özel hizmetlerinde kullanırdı. Bir bölümü de saray hizmetlileri arasına alınırdı. I. Murat zamanında Pençik Oğlanı denilen bu savaş esirlerinin sayısı arttı. Bunun üzerine bu esirlerden düzenli bir ordu kurularak yararlanılmak istendi. Bu sisteme pencik sistemi denildi. Böylelikle Kapıkulu ocakları oluşturuldu.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

box Plan: 1. Plan en ayrıntılı haritalardır. Küçük alanlara ilişkin detaylı bilgi verir. Okullar, alışveriş merkezleri, parklar plan ile gösterilirler. 2. Bi devam et

box Yarımada: Sadece bir yanı ana karaya bağlı, öbür yanları suyla çevrili kara parçası, yani üç tarafı sularla çevrili kara parçasıdır. devam et

box Birleşmiş Milletler: 1945 yılında uluslararası barış ve güvenliğin sürekliliğini sağlamak, anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözmek in- san hakları ile ilgili konularda ülk devam et

box Tekke: Özellikle eski zamanlarda, tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh. devam et

box Debbağ: Deri işleyen kimse. devam et

box Unsur: Öge. devam et

box Tekzip: Düzeltme, cevaplama yazısıdır. Yapılan yanlış bir habere konu olan kişi ya da kurumun haberin düzeltilmesi için yazdığı yazıdır. Tezkip olarak da geçe devam et

box Radikal: 1.Kökten. 2. Köktenci.reform: Düzeltme. devam et