Eğitim Sitesi

Opistodomos Nedir? Opistodomos Hakkında Kısaca Bilgi

Opistodomos Terimi Hakkında Bilgiler

Sanat Terimi Olarak Opistodomos:

Antik Yunan'da naos arkasında yer alan mekân, hazine odası.

 

  Benzer Sanat Terimleri

  Polikromi: Görsel sanatlar ve mimarlıkta çok renklilik. Özellikle mimarlık alanında rastlanılan bir sözcüktür. Diğer sanatlarda çok büyük ölçüde kullanıldığından, bunların ürünlerini polikromiyle nitelemek pek gerekli olmaz. Buna karşılık mimarlık alanında polikromi ancak bazı çağlar ve üsluplarda görülür. Örneğin Antik Yunan mimarlığı polikromiktir. dersimiz.com Bugün yüzyılların aşındırması sonucunda doğal renklerine bürünen tapınaklar gibi önemli kamu yapıları, özgün durumlarında renkli bir dış dekorasyona sahiptirler.

  Taşizm: Lekecilik.

  Form: Bir şeyin dış biçimi ile birlikte, içyapısına verilen ad. Nesnenin, içinin de nasıl bir yapıda olduğunu gördüğümüz, durumlar için kullanılır. Bu noktada biçim ve form birbirinden farklı kavramlardır. Üç boyutlu nesnelerin yapısal özelliği, boşlukta kapladığı alan.

  Kâgir: Taş, tuğla ve kerpiçten yapılmış her türlü yapı.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sanat Terimleri Sözlüğü