Eğitim Sitesi

Öğretmen Nedir? Öğretmen Hakkında Kısaca Bilgi

Öğretmen Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Öğretmen:

1. Resmî ya da özel bir eğitim kurumunda çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin istenilen öğrenme yaşantıları kazanmalarına kılavuzluk etmek ve yön vermekle görevlendirilmiş kimse.

2. Bilgi, görgü ve yaşantısı ile belli dal ve alanlarda başkalarının yetişme ve gelişmesine yardım eden kimse.

3. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğrenimi bitirerek ya da yeterlikleri kazanarak öğretmenlik yapma yetkisini elde etmiş olan kimse.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Güdü: Bireyi amaçları doğrultusunda harekete geçiren, ona enerji veren itici güç.

  Bireysel Uyum: Bir kimsenin, kendi gereksinme ve yeteneklerine uygun biçimde, bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden içinde bulunduğu çevrenin isteklerini karşılaması eylemi.

  Hazırbulunuşluk Düzeyi: Öğrenenin bir programa başlamadan önce kazandığı önbilgi, tutum ve becerilerin tümü.

  Yapılandırmacılık: Bireylerin öğrendikleri bilgiyi nasıl yapılandırdıklarının ortaya koyan ve bilgiyi temelden kurmaya dayanan yaklaşım.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü