Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Oğan Nedir? Oğan Hakkında Kısaca Bilgi

Oğan Terimi Hakkında Bilgiler

OğanTarih Terimi Olarak Oğan:
Eski Türklerde Tanrı.

 

Oğanİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Oğan:
1- Güçlü, kuvvetli, etkili.

2- Tanrı.

 

Benzer Tarih Terimleri:

box Oba: Eski Türklerde (Oğuzlar'da) çadırlarda yaşayan göçebe halkın meydana getirdiği topluluk. Çadır halkı. Bu topluluğun bir süre için konakladığı yer. Kab devam et

box Matrak: Osmanlılarda talim silahı olarak kullanılan, üzeri deri kaplı kalın ve bir ucu boğumlu sopadır. devam et

box Gazi: İslam inanışına göre din uğruna yapılan kutsal savaşlara (cihat) katılanlara verilen addır. devam et

box Tevkiî: Nişancı, Tuğraî deyimleriyle eşanlamlıdır. Hükümdarların alâmeti bulunan ferman ve beratlara nişan denirdi. Bu alâmeti o ferman ve beratlara çekmekle, devam et

box Risale: 1- Küçük kitap, broşür. 2- Osmanlı Devleti'nde, toplumdaki ve devletin işleyişindeki aksamaların sebeplerini ve çözüm yollarının konu edildiği yazı devam et

box Kilikya: İlkçağ'da Anadolu'nun güneyinde Göksu, Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının suladığı, Toros Dağlarının kuşattığı, şimdiki Mersin ve Adana çevresine verilen a devam et

box Uç Beyi: Sınır komutanı devam et

box Sekülerleşme: Toplumsal ve kültürel alanların, dinsel kurum ve sembollerin hâkimiyetinden uzaklaşmasıdır. devam et