Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Nüfus Sayımı Nedir? Nüfus Sayımı Hakkında Kısaca Bilgi

Nüfus Sayımı Terimi Hakkında Bilgiler

Nüfus SayımıSosyal Bilgiler Terimi Olarak Nüfus Sayımı:
Sınırları belli bir alanda belli bir zamandan yaşayan insan sayısını tespit etmek amacıyla yapılan işlem.

Nüfusun, toplumsal ve ekonomik planlama amacıyla yaşa, cinsiyete, oturma yerine, öğrenim ve meslek durumuna göre özelliklerinin saptanarak sayılmasıdır.

Nüfus sayımlarındaki amaçlar şunlardır:
Erkek-kadın nüfusu belirlemek, kırsal-kentsel nüfusu belirlemek, nüfus yerleşim yerlerine göre dağılımını belirlemek, okuma-yazma oranını belirlemek, eğitim durumunu belirlemek, nüfusu belirlemek, nüfusun yaşlara göre dağılımını belirlemek ve daha birçok amaçtan dolayı yapılır.

 

Nüfus SayımıCoğrafya Terimi Olarak Nüfus Sayımı:
Bir ülke nüfusunun nitelik ve niceliği üzerinde gerekli verileri saptamak amacıyla belli aralıklarla yapılan sayma işlemidir. Günümüzde nüfus sayımı yapılmamaktadır. Nüfus bilgileri dijital ortam üzerinden verilerle tespit edilmektedir.

 

Nüfus SayımıBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Nüfus Sayımı:
Bir ülkedeki insanların resmi olarak belirli aralıklarla sayımı.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

box Örneklem: Evreni oluşturan birimler arasından seçilen ve evreni temsil ettiği varsayılan daha küçük birimlerin toplamı. devam et

box Salat: 1. Namaz. 2. Hz. Muhammed’in adı anıldığında saygı göstermek için okunan dua. devam et

box Sendrom: 1. Belirti. 2. Sıkıntı. devam et

box Nikâh: Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayan yasal işlem. devam et

box Harita İşaretleri (lejant): Fiziki haritalarda kullanılan renklerin hangi yükseltileri ve derinlikleri ifade ettiği, haritanın bir kenarında gösterilen işaretlerdir. devam et

box Teselli: Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma. devam et

box Sarraf: Mesleği, değerli kâğıt ve metal paraları birbiriyle değiştirmek, tahvil alışverişi yapmak olan kimse. devam et

box Sanduka: Mezarın üzerine yerleştirilmiş, tabut büyüklüğünde tahta veya mermer sandık. devam et