Eğitim Sitesi

Muhalefet Partisi Nedir? Muhalefet Partisi Hakkında Kısaca Bilgi

Muhalefet Partisi Terimi Hakkında Bilgiler

Siyaset Terimi Olarak Muhalefet Partisi:

Demokraside iktidarın dışında kalan partilerden her biri.

 

  Benzer Siyaset Terimleri

  İçtüzük: Yasama, denetim ve diğer görevleri yerine getirme sürecinde TBMM'nin iç işleyişini, faaliyetlerini ve bu işleyiş ve faaliyetlerin ortaya çıkardığı yapıları düzenlemek amacıyla çıkardığı hukuki düzenlemedir.

  Yasama Dokunulmazlığı: Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetlerde bulunmak durumları hariç, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekilinin Meclis kararı olmadıkça milletvekili olduğu süre içerisinde tutulamaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamamasıdır.

  Milletvekili: Anayasaya göre millet meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus, parlamenter, vekil.

  Gündem (Genel Kurul): Genel Kurul'da görüşülecek konuların sırasıyla yer aldığı ve bir kitapçık şeklinde basılan belgedir. Genel Kurul'un toplandığı her gün milletvekillerine, bakanlıklara ve ilgili kuruluşlara dağıtılır. Gündem TBMM internet sayfasında da yer alır.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Siyaset Terimleri Sözlüğü