Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mübâyenet Nedir? Mübâyenet Hakkında Kısaca Bilgi

Mübâyenet Terimi Hakkında Bilgiler

MübâyenetHukuk Terimi Olarak Mübâyenet:
birbirine zıt olan şeyler, kaideler, iddialar, hükümler arasındaki görünüş

 

Benzer Hukuk Terimleri:

box Yargı: Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır. devam et

box Aile Yurdu: Bir kimsenin, ailenin gereksiniminden büyük olmamak ve bizzat kendisinin veya ailesinin işletmesi ya da oturması koşuluyla, aile bireylerinin geçimi v devam et

box İrad Senedi: Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağıms devam et

box Cüz: bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük devam et

box İstihkak davası: Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı konu alan dava devam et

box Râbıta: bağlantı; bağ; düzen; tertip devam et

box Rıza-i taksim: Ortakların kendi aralarında anlaşmak suretiyle ortak mallarını paylaşmaları durumu. devam et

box Müstafi: İsteğiyle işten çekilmiş, istifa etmiş devam et