Eğitim Sitesi

Milat Nedir? Milat Hakkında Kısaca Bilgi

Milat Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Milat:

1. Hz. İsa'nın doğduğu gün.

2. Herhangi bir olayın başlangıcı.

 

Tarih Terimi Olarak Milat:

Güneş yılı esasına dayalı olarak hazırlanan ve Roma uygarlığı tarafından son şekli verilen takvimin adıdır. Hz. İsa'nın doğumu başlangıç olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle takvime doğum anlamına gelen milat adı verilmiştir. Milattan sonraki tarihler günümüze yaklaştıkça rakamsal olarak büyürken, milattan önceki tarihler günümüze yaklaştıkça küçülmektedir.

 

Fen Bilimleri Terimi Olarak Milat:

İsa Peygamber'in doğduğu gün.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri

  Külliye: Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane gibi çeşitli yapıların bütünü.

  Mani: 1- Başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türü. Çoğunlukla 7 heceli dört dezilek bir bendden meydana gelir. Ama dizeleri 4-5-8-10-14 heceli kalıplarla söylenmiş maniler de vardır. Birinci, ikinci dördüncü dizeler birbirleriyle kafiyeli, üçüncü dize serbesttir. Yani kafiye dizilişi aaxa'dır. Aaaxa düzeninde maniler de var. İlk iki dize hazırlık dizeleridir. Son iki dize ile anlam bağlantısı yoktur. Asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir. 2- Engel.

  Görev Dağılımı: Bir görevin birkaç kişi tarafından paylaşılması.

  Şeyh: Ahilik teşkilatında çıraklık ve ustalık törenlerini yöneten, cezaların uygulanmasını sağlayan, ahlakî ve dini otorite.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü