Eğitim Sitesi

Meşgul Olunan Zaman Nedir? Meşgul Olunan Zaman Hakkında Kısaca Bilgi

Meşgul Olunan Zaman Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Meşgul Olunan Zaman:

Öğrencinin etkinlik ya da işe gerçekten ayırdığı zaman.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Yönseme: Belli bir amaca ya da sonuca yönelen, ancak etkinliğe dönüşmeyen etki gücü.

  Öğrenci: 1. Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda eğitim gören kimse. 2. Bir öğretmenin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konu üzerinde çalışan kimse.

  Genel Eğitim: 1. Eğitimin, öğrenim sırasında herkesin ortak olarak elde etmesi istenilen yaşantılardan oluşan yönü. 2. Bireye, ileride karşılaşacağı kişisel ve toplumsal sorunların çözümünde gerekebilecek bilgi, beceri ve anlayışları kazandırmayı amaç edinen öğretim programına dayalı eğitim.

  Çağrışımcılık: 1. Tüm zihinsel işlemleri ve usun bütün ilkelerini düşüncelerin çağrışımı ile açıklamaya çalışan felsefe görüşü. 2. Nedensellik ve ereklilik gibi zihinsel ilkelerin aslında sürekli yaşantılar sonucu elde edilen alışkanlıkların ürünü olduğunu ileri süren öğreti.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü