Eğitim Sitesi

Meşgul Olunan Zaman Nedir? Meşgul Olunan Zaman Hakkında Kısaca Bilgi

Meşgul Olunan Zaman Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Meşgul Olunan Zaman:

Öğrencinin etkinlik ya da işe gerçekten ayırdığı zaman.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Anlatma Yöntemi: Sınıf içi çalışmalarda öğretmenin daha çok etkin olmasını gerektiren, öğretim programında yer alan konuların anlatılıp açıklanmasını öğretmenden bekleyen ve yine öğretmenin uyandıracağı ilgi ile öğrencilerin duygu, düşünce ve görüşlerinde istenilen gelişmelerin sağlanmasını öngören geleneksel bir öğretim yöntemi.

  İşaretler: Öğrenme sürecinde, öğrenciye, neyi öğreneceğini, bunları öğrenmek için neler yapacağını ortaya koyan işaretlerin tümü.

  İşlemler: Sınıftaki etkinliklerin nasıl tamamlanacağını ya da yürütüleceğini gösteren ifadelerdir.

  Yerinden Yönetim: Eğitim programlarını yerel gereksinmelere uydurmada yerel orunlara, okul yöneticilerine ve öğretmenlere özgürlük tanıyan yönetim biçimi.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü