Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Manto Nedir? Manto Hakkında Kısaca Bilgi

Manto Terimi Hakkında Bilgiler

MantoDeprem Terimi Olarak Manto:
Dünyamızın iç kısmında yer alan ve Litosfer ile Çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2900 km olan katmana Manto adı verilir.

 

MantoCoğrafya Terimi Olarak Manto:
1- Dünya'nın Litosfer ile çekirdek arasındaki katmandır. 100-2890 km'ler arasında bulunan mantonun yoğunluğu 3,3-5,5 g/cm3 sıcaklığı 1900-3700 °C arasında değişir. Manto, yer hacminin en büyük bölümünü oluşturur. Yapısında silisyum, magnezyum , nikel ve demir bulunmaktadır. Mantonun üst kesimi yüksek sıcaklık ve basınçtan dolayı plastiki özellik gösterir. Alt kesimleri ise sıvı halde bulunur. Bu nedenle mantoda sürekli olarak alçalıcı-yükselici hareketler görülür.

2- Dünyamızın iç kısmında yer alan ve Litosfer ile Çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2900 km olan katmana Manto adı verilir.

 

MantoUzay ve Astronomi Terimi Olarak Manto:
Kayasal bir gezegenin çekirdeği ve kabuğu arasındaki katman.

 

MantoMitoloji Terimi Olarak Manto:
Ünlü kahin Teiresias'ın kızı. Kör olan babasını elinden tutarak gezdiren Manto babası gibi gaipten haberler verirdi.

 

Benzer Deprem Terimleri:

box Deprem Mühendisliği: Deprem riskinin belirlenmesi ve depreme dayanıklı yapı yapılmasını amaçlayan çok disiplinli mühendislik dalı. devam et

box Deprem Kaydı: Depremlerin, nükleer patlamaların vb. olayların yeryüzünde yol açtığı sarsıntıları kaydeden aracın (sismograf) yaptığı kayıt, sismogram. devam et

box Hiposantr (İç Merkez): Yer içerisinde deprem enerjisinin ortaya çıktığı noktadır. Aynı zamanda iç merkez olarak ta isimlendirilir. Aslında odak noktası, bir nokta değil bir devam et

box Odak Derinliği: Deprem enerjisinin açığa çıktığı noktanın yeryüzüne olan en kısa uzaklığı. devam et

box Deprem Merkez Üssü: Deprem odak noktasının yeryüzündeki iz düşümü. Genel olarak depremin en kuvvetli hissedildiği ve en çok hasar yaptığı bölge içinde veya hemen yakınınd devam et

box Mikrodeprem: Büyüklükleri 3 ve altında olduğundan kolayca hissedilemeyen, ancak sismik kayıt cihazları tarafından kaydedilen deprem. devam et

box Depremin Süresi: Yapılar üzerinde hasara yol açan kuvvetli yer hareketinin devam ettiği süre. Kuvvetli yer hareketini kaydeden ivme kayıtçıları kullanılarak elde edili devam et

box Deprem Fırtınası: Sınırlı bir alan ve belli bir sürede çok sayıda deprem meydana gelmesi. Büyüklükleri yani magnitüd değerleri birbirine çok yakın olduğundan ana şok ve devam et