Eğitim Sitesi

Kümbet Nedir? Kümbet Hakkında Kısaca Bilgi

Kümbet Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Kümbet:

1. Selçuk mimarlığında türbe üstlerine konan piramit biçimli çatı; bu türlü çatısı olan türbe.

2. Kubbe, Koni, piramit biçiminde damı olan, yuvarlak veya köşeli yapı. Kubbe biçiminde toparlak kabartı.

 

Tarih Terimi Olarak Kümbet:

1. Çatısı kubbe biçiminde olan yapıdır.

2. Koni, piramit biçiminde damı olan, yuvarlak veya köşeli yapı.

 

Arkeoloji Terimi Olarak Kümbet:

Gömme bölümü, gövde (ziyaret) bölümü ve kubbesinin üstünde külahı bulunan mezar anıtları için kullanılan sanat tarihi deyimi (farsça=kubbe).

 

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Kümbet:

Çadıra benzer şekilde yapılmış türbe.

 

Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Kümbet:

Dört köşeli, çok köşeli veya yuvarlak biçimli, içten kubbe, dıştan piramit veya konik külâhlı çadır sanatının mimariye geçmiş mezar yapıtı.

 

Sanat Terimi Olarak Kümbet:

Gömme bölümü, gövde (ziyaret) bölümü ve kubbesinin üstünde külahı bulunan mezar anıtları için kullanılan sanat tarihi deyimi (Farsça=kubbe). Koni, piramit biçiminde damı olan, yuvarlak veya köşeli yapı.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri

  Kalıp Yargı: İnsanları özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimine kalıp yargı denir. İnsanlarda var olduğu sanılan bu özellikler çoğunlukla gerçeğe dayanmaz. Kalıp yargılar sözlü kültüre ait ürünlerdir.

  Nüfus: Belirli bir ülkede veya yerde yaşayan, aralarında toplumsal, ekonomik ve kültürel ilişkiler bulunan insan sayısına nüfus denir. Nüfus, toplumsal yapıyı oluşturan canlı ve dinamik bir kitledir. Nüfus ile ilgilenen bilim dalına demografi denir.

  Cumhuriyetçilik: Cumhur, kelime anlamı olarak halk demektir. Cumhuriyet, demokratik bir yönetim şeklidir. Halkın kendi kendini yönetmesi cumhuriyetçiliğin temel amacıdır. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik millete aittir. Türk milleti seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kendini yönetir. Ulusal egemenlik, seçim, ulusal irade, çok partili seçim, seçme ve seçilme hakkı gibi kavramlar bu ilkeyle alakalıdır. Özellikleri: - Devlet başkanı ve milletvekilleri seçimle belirlenir ve belli süreler için seçilirler. - Ülke, halkın seçtiği vekiller tarafından yönetilir. - Yönetimde demokrasi esastır. - Vatandaşların hak ve özgürlükleri devlet koruması altına alınmıştır. - Devlet işleyişi anaysa ve yasalara göre yapılır. - Diğer ilkelerin temelinde bu ilke vardır. - Herkes kanun önünde eşittir.

  İsyan: Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü