Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kiyazma Nedir? Kiyazma Hakkında Kısaca Bilgi

Kiyazma Terimi Hakkında Bilgiler

KiyazmaBiyoloji Terimi Olarak Kiyazma:
1. Mayozun profaz I evresinde homolog kromozom çiftleri arasındaki X-biçimindeki bağlantı.

2. Homolog kromozomların birbiriyle oluşturdukları temas noktalarına kiyazma denir.

 

Benzer Biyoloji Terimleri:

box Odun Boruları: Bitkilerde çeşitli hücre tiplerinden oluşan, su iletimi ve destek görevini yapan doku. Ksilem. devam et

box Stele: Gövde, kökün merkez silindiri. Perisikl ve onun içinde yer alan ksilem, floem ve parankima dokularını kapsar. devam et

box Mercek: 1. Göze gelen ışığı kırarak retina üzerinde odaklanmasını sağlayan yapı. 2. Gözde ışığın doğru şekilde kırılmaya uğrayarak, ağ tabakaya düşmesini s devam et

box Rekapitulasyon: Embriyonun, gelişim seyri içinde evrimsel atalarının embriyonik gelişim evrelerini kısaca tekrar etmesi. devam et

box Etiolasyon: Karanlıkta yetiştirilen bir bitkide klorofil eksikliği nedeniyle sararma, bu durumda bitkiler küçük yapraklara ve uzun, zayıf yapraklara sahiptir. devam et

box Linkaj (Bağlantı): Aynı kromozomda bulunan bir gen grubunun yavru döllere bir arada aktarılması eğilimi. devam et

box Abiyotik Faktör: Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan fiziki faktörlerin tümü. devam et

box Lökoplast: 1. Bitki hücrelerinde yada bazı kamçılı tek hücrelilerde bulunan ve madde depo eden merkezler olarak iş gören renksiz plastidler. 2. Bazı bitki hüc devam et