Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Keramik Nedir? Keramik Hakkında Kısaca Bilgi

Keramik Terimi Hakkında Bilgiler

KeramikSanat Terimi Olarak Keramik:
Ham maddesi toprak, kil olup elde, kalıpta ya da tornada biçimlendirilmiş ve fırınlanmış her tür eşyanın genel adı. Seramik.

 

Benzer Sanat Terimleri:

box Hayat: Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa. devam et

box Muvakkithane: Saat imali ve tamiri yapılan yer. devam et

box Çizim: Bir yapının tümünü veya parçalarını teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmesi. devam et

box Riton: Tarih öncesi çağlara ait, topraktan yapılmış değişik biçim ve formlardaki törensel içki kabı. devam et

box Enteriyör: 1. Resim sanatında ev içinin resmedilmesi. 2. Ev içinde gündelik yaşamdan sahneleri betimleyen resimler. devam et

box Kadraj: Her türlü resimsel düzenin çerçeve sınırlarının belirlenmesi işlemi. Özellikle fotoğraf sanatı ürünleri için kullanılır. devam et

box Retrospektif: Retrospektif, "geriye bakış" anlamına gelir. "Retrospektif Sergiler" ise bir sanatçının sanat yaşamı boyunca gerçekleştirdiği yapıtlardan örneklerin devam et

box Janr Tür Resmi: 17. yy itibariyle burjuva kesiminin gündelik yaşamını gerçekçi bir biçimde betimleyen küçük boyutlu resimler için kullanılmaktadır. Tür resminin konus devam et