Eğitim Sitesi

Kavramak Nedir? Kavramak Hakkında Kısaca Bilgi

Kavramak Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Kavramak:

1. Karşılaşılan sorunları, yeni durumları ve düşünceleri zihinde oluşturmak.

2. Düşünmek.

3. Anlamak.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Denek: Üzerinde, deney, araştırma, ölçme, sayısal işlem ve değerlendirme yapılan kimse ya da şey.

  Devinişsel Beceriler: Vücut organlarının tek tek ya da toplu hareketleri ile ilgili beceriler.

  Proje Değerlendirme Ölçütleri: Kişisel proje adımlarını belirleyen, öğrencilere bir sonraki aşamada nasıl puanlandırılacakları hakkında bilgi veren tablodur. Ölçütler, proje adımları ve bunların değerlendirmesi konusunda öğretmenlere ve öğrencilere rehberlik eder.

  Okul: 1. Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumu. 2. Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerden oluşan eğitim topluluğu. 3. Bir bilim, felsefe ve sanat kolunda belirli nitelik ve özellikleri bulunan akım, biçim ve görüşe verilen ad.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü