Eğitim Sitesi

İzomeri Nedir? İzomeri Hakkında Kısaca Bilgi

İzomeri Terimi Hakkında Bilgiler

Kimya Terimi Olarak İzomeri:

Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı maddeler birbirinin izomeridir. İzomerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır.

Örneğin; C5H12 (pentan) bileşiğinin üç izomeri vardır.

PENTANIN İZOMERLERİ
n-pentan (normalpentan)
2-metilbütan (izopentan)
2,2-dimetilpropan (neopentan)

 

  Benzer Kimya Terimleri

  Nötrleşme: Asit ve bazın, eş değerlik kuralı uyarınca tepkimeye girerek, bir birinin etkisini yok etmesi.

  İzotermal proses: Sabit sıcaklıkta olan değişim.

  Orbital: Atom çekirdeği etrafında elektron yük yoğunluğunun ya da elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölge ve elektronların hareketini belirleyen matematiksel dalga denklemi.

  Aktiflik: Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimleri. Bir elementin elektron alarak veya vererek bileşik oluşturma isteğine aktiflik denir.Saniyedeki nükleer parçalanma sayısı.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Kimya Terimleri Sözlüğü