Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İzohips Nedir? İzohips Hakkında Kısaca Bilgi

İzohips Terimi Hakkında Bilgiler

İzohipsCoğrafya Terimi Olarak İzohips:
Eş yükselti eğrisi. Harita çizimi yapılırken, deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesi ile oluşan eğrilerdir. (Deniz seviyesine göre aynı derinlikteki noktaların birleştirilmesi ile oluşturulan eğrilere ise izobat (eş derinlik) denir.)

 

Benzer Coğrafya Terimleri:

box Çağlayan (Şelale, Çavlan): Küçük bir akarsuyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer. devam et

box Yarma Vadi (Boğaz): Akarsuyun, iki düzlük arasında bulunan sert kütleyi derinlemesine aşındırması sonucunda oluşur. Vadi yamaçları dik, tabanı dardır. Akarsuyun yukarı bö devam et

box Ormanaltı Florası: Orman örtüsü altında loş ortamda yetişen, çoğunlukla ot ve sarmaşık türlerinin oluşturduğu bitki topluluğudur. devam et

box Orman Sınırı: Düşük sıcaklık veya yağış azlığı nedeniyle ormanın sona erdiği sınır devam et

box Atol: (Mercan Adası) Halka yada at nalı şeklindeki mercan kayalığı.Ortasında bir deniz - kulağı bulunan mercan adası. Bu deniz - kulağı, darca deniz yolları devam et

box Hidroloji: Yeryüzünün üstündeki, yüzündeki ve altındaki suları inceleyen bilim. devam et

box Ayrıştırıcılar: 1. Ölü hayvan ve bitkilerin çürümesini ve içerdikleri minerallerin toprağa karışmasını sağlayan organizmalar. 2. Organik maddelerin inorganik madde devam et

box Su Süpürmesi: Denüdasyon. devam et