Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İnayet Nedir? İnayet Hakkında Kısaca Bilgi

İnayet Terimi Hakkında Bilgiler

İnayetFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak İnayet:
İbn-i Rüşd'e göre Yaradan'ın varlığına yönelik iki delilden biri inayettir. İnayet Delili; Tabiatta her şey insanla uyumludur. Ateş, hava, su ve toprak insan varlığına uygundur. Bu uygunluğu sağlayan varlık Yaratıcı'dır.

 

İnayetDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak İnayet:
Allah, imkân âlemindeki en yüksek derecesinde hayır düzenini düşünür ve bu sayede düşündüğü şey, "en yetkin şekliyle bir nizam ve hayır olarak" kendisinden taşar ki buna inâyet denir.

 

Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

box Çözümleyici Yöntem(Analitik Metod): Bir bütünlüğü iyi anlamak için onu unsurlarına ve parçalarına ayırarak inceleme. devam et

box Tekçilik(Monizm): Eşyanın özü itibarıyla tek ilkeye indirgenmesi. devam et

box Metafizik: 1- Doğaüstü konuları ele alan bunları akıl yoluyla açıklamaya çalışan evren ve insanla ilgili çürütülmesi ve ispatlanması mümkün olmayan yorumlar geti devam et

box Meal: Tercümeden biraz daha geniş olarak yapılan çevirilerdir. devam et

box Özelleme: Bir açık önermede geçen x değişkeninin yerine belli bir ad ya da terim koymakla elde edilen önerme. devam et

box Realizm (Gerçekçilik): Varlık vardır anlayışı realizmdir. Realizm varlığın insan bilincinin dışında insan bilincinden bağımsız olarak var olduğunu savunur. Realizme göre dış devam et

box Noumenon: Duyularla algılanan şeylerin karşıtı olarak akılla kavranan şey. devam et

box Hedonizm (Hazcılık, Haz Ahlakı): Kurucusu Aristippos' tur. Mutluluk ahlakından yola çıkılarak geliştirilmiştir. Ahlaksal eylemin amacı haz'dır. Haz veren eylemler iyi, acı veren eylem devam et