Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İhsas-ı Rey Nedir? İhsas-ı Rey Hakkında Kısaca Bilgi

İhsas-ı Rey Terimi Hakkında Bilgiler

İhsas-ı ReyHukuk Terimi Olarak İhsas-ı Rey:
1- Tarafını belli etmek
2- Hakimin devam etmekte olan davaya ilişkin görüşünü ( kararını ) belli ederek davanın seyrini etkilemesidir.

 

Benzer Hukuk Terimleri:

box Şefi: Şufa (önalım) hakkı bulunan kişi; önalımcı devam et

box Tahtani: binanın alt kısmı devam et

box Münaziünfih: niza konusu; uyuşmazlık konusu olan şey; dava konusu devam et

box Tenzilat: İndirim. devam et

box İltica hakkı: Sığınma hakkı devam et

box İptal Davası: İdare tarafından verilmiş olup da yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımlarından aykırı bir kararın ortadan kaldırılmasına yönelik olan ve idari yarg devam et

box Arazi mahlule: mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye devam et

box Bölünemez Edim: Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilemeyen edim. devam et