Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İbda Nedir? İbda Hakkında Kısaca Bilgi

İbda Terimi Hakkında Bilgiler

İbdaKur’an-ı Kerim Terimi Olarak İbda:
Yaratma, yoktan var etme.

 

İbdaEdebiyat Terimi Olarak İbda:
Yaşanılan dönemin sanat anlayışı içinde olağanüstü bir eser yaratma. Örneğin Fuzûlî'nin Leyla vü Mecnun'u, Şeyh Galib'in Hüsn-ü Aşkı birer ibda kabul edilir. İbda eser verebilenlere mübdi, ibdakâr, eserleri de bedia olarak adlandırılır.

 

İbdaYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak İbda:
Kreasyon. Sanatın her devirde ve her yüzyıla ait bütün ayrıntılarını bildikten sonra, şimdiye kadar yapılmamış, yeni bir çığır açma; yeni, ayrı ve bir esasa bağlanmış üstün örnekler.

 

Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

box Minber: Cami ve mescitlerde imamın üzerinde hutbe okuduğu, basamaklarla çıkılan ve mihrabın sağında bulunan yüksekçe yer. devam et

box Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insan devam et

box İbret: Kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç. Halk ağzında çirkin, kötü, acayip. devam et

box İbadet: 1. Boyun eğme, itaat etme, saygı duyma. 2. Kulluk etme, tapınma. 3. Ululama, övme, yüceltme. 4. Allah’ın insanlara emrettiği ve insanların da devam et

box Batıl İnanç: Doğaüstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşın derecede bağlı boş inanç. devam et

box Müntesip: Bir yere, birine bağlanmış olan, ilgisi bulunan, ilgili. devam et

box Tarîk: Bir hadisi, Hz. Peygamberden itibaren bize kadar ulaştıran yol. devam et

box Müstehap: Dinen emredilmediği hâlde yapıldığında sevap kazandıran davranış. devam et