Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hükümet Programı Nedir? Hükümet Programı Hakkında Kısaca Bilgi

Hükümet Programı Terimi Hakkında Bilgiler

Hükümet ProgramıParlamento (TBMM) Terimi Olarak Hükümet Programı:
Yürütme organının siyasal açıdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun, ulusal ve uluslararası konulara yaklaşımının ana çizgilerini taşıyan; uygulamayı amaçladığı temel politikaları içeren ve buna dayanarak Meclisten güvenoyu istediği belgedir.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Cümle: Madde içerisinde tek başına bir hüküm bildiren ve nokta ile biten kelime dizisidir. Bir kanun metni, kanun yapım tekniği bakımından madde, fıkra, bent devam et

box Cumhurbaşkanı Seçimi: Cumhurbaşkanı; yirmi milletvekilinin TBMM üyeleri arasından veya Meclis dışından aday göstermesi veya en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde g devam et

box Anamuhalefet Partisi: Bakanlar Kuruluna katılmayan ve grubu bulunan siyasi partiler arasında en fazla milletvekiline sahip olan partidir. Siyasi partilerin milletvekili say devam et

box Sözcü: Komisyonun, kendi üyeleri arasından komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunduğu toplantıda, gizli oyla, iki yıllık süre için seçtiği v devam et

box Söz Söylemekten Yasaklama: Aynı birleşimde iki defa uyarma cezası alan bir milletvekilinin, Başkan’ın önerisi üzerine, Genel Kurulca görüşmesiz ve işaret oyu ile alınan karar üz devam et

box İçişleri Komisyonu: İçtüzük’ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridir. Temel görevi, TBMM Başkanlığı tarafından kendisine havale edilen iç güvenlik devam et

box Cumhuriyet Senatosu: 1961 Anayasası döneminde yürürlükte bulunan iki meclis sisteminde Millet Meclisi ile birlikte yer almış olan meclistir. devam et

box Geri Gönderme: Bkz. Cumhurbaşkanının kanunları geri gönderme yetkisi devam et