Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hubble Sabiti Nedir? Hubble Sabiti Hakkında Kısaca Bilgi

Hubble Sabiti Terimi Hakkında Bilgiler

Hubble SabitiUzay ve Astronomi Terimi Olarak Hubble Sabiti:
Uzaktaki gökadaların uzaklaşa hızları ve uzaklıkları arasındaki orantı.

 

Benzer Uzay ve Astronomi Terimleri:

box Ayak Vidası: Teleskopların yatay oturmasını sağlamak için ayaklara konmuş alçaltma-yükseltme vidalarından her biri. devam et

box Nebula (Bulutsu): Gaz ve tozdan oluşan, gökadaların içinde bulunan, silik bir ışık kümesi olarak gözlenen gökcisimleri. devam et

box Kuasar: Evrenin uzak bölgelerinde, çok güçlü ışınım yayan gökcisimleri. devam et

box Nötron: Atomu oluşturan temel parçacıklardan yüksüz olanı. devam et

box Atmosferik Soğurma: Atmosferden geçen ışığın maddeyle etkileşmesi sonucu zayıflaması. devam et

box Güç (Büyütme): Teleskobun gücü, teleskobun kendisi ve kullanılan göz merceği (oküler) arasındaki ilişki olarak tanımlanabilir. Teleskop alınırken açıklık ve teleskob devam et

box Meteor Krateri: Bir meteorun bir yüzeye düşmesiyle oluşan krater. devam et

box Ziç: İslam astronomlarının hazırladığı astronomi bilgileriyle beraber gözlem çizelgelerini içeren almanak türü kitap. devam et