Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hilat Nedir? Hilat Hakkında Kısaca Bilgi

Hilat Terimi Hakkında Bilgiler

HilatTarih Terimi Olarak Hilat:
1- Çoğu ipekten yapılan, bir çeşit uzun, süslü üst giysisi.

2- Padişahların gönül almak, ödüllendirmek için birine giydirdikleri değerli kumaş veya kürkten yapılmış giysi, kaftan.

 

Benzer Tarih Terimleri:

box İlam: Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge. devam et

box Halifelik: Hz. Muhammet'in 632 yılında ölümünden sonra O'nun peygamberlik dışındaki görevlerini yerine getiren kişilerin makamına verilen addır. İlk dört halife devam et

box Kilikya: İlkçağ'da Anadolu'nun güneyinde Göksu, Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının suladığı, Toros Dağlarının kuşattığı, şimdiki Mersin ve Adana çevresine verilen a devam et

box Tophane: Top yapılan yer. Top fabrikası. devam et

box Serasker: Osmanlı İmparatorluğu'nda, sadrazamlık görevi bulunmaksızın ordunun komutanlığını yapan vezirlere verilen san. Daha sonra Harbiye Nazırı (Milli Savunm devam et

box Arşidük: Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan. devam et

box İtilaf (Anlaşma) Devletleri: 1907 Yılında Reval'de imzalanan bir anlaşma ile sömürge ve çıkar alanlarını Almanya'ya karşı korumak ve yeni çıkarlar sağlamak amacıyla kurulan empe devam et

box Acemi Ocağı: 1-Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin ilk eğitildikleri kurumdur. I. Murat Devri'nde Gelibolu'da kuruldu. Önceleri savaş tutsaklarından seçile devam et