Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hicret Nedir? Hicret Hakkında Kısaca Bilgi

Hicret Terimi Hakkında Bilgiler

HicretKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Hicret:
İslam takviminde tarih başı sayılan Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi.

 

HicretTarih Terimi Olarak Hicret:
Mekkeliler'in baskıları nedeniyle, can güvenlikleri tehlikeye giren Müslümanlar'ın Hz. Muhammet'in isteğiyle 16 Temmuz 622 tarihinde Mekke'den Yesrib'e (Medine) göç olayıdır. Böylece Müslümanların can güvenliği sağlanırken, Arap-İslam Devleti'nin kuruluşu da gerçekleşmiş oldu. Bu tarih, Hz. Ömer zamanında alınan bir kararla Arap-İslam takviminin (Hicri) başlangcı yapılmıştır.

 

HicretDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hicret:
1- İslam takviminde tarih başı sayılan Hz. Muhammed'in Miladî 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesi olayıdır.

2- Peygamber (sav) ve müslümanların gördükleri işkence ve eziyetler ve çektikleri sıkıntılardan dolayı Mekke'den Medineye göç etmesi, miladi 622 tarihinde gerçekleşmiştir. Hz. Ömer zamanında Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

 

HicretGenel Türkçe Terimi Olarak Hicret:
İslam takviminde tarih başı sayılan Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine ye göç etmesi.

 

Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

box Meddi Lîn: Kolay ve yumuşak uzatılabilen med demektir. devam et

box Salat-ı Ümmiye: Hz. Peygamber’e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan dua. devam et

box İstiğfar: Allah'tan suçlarının bağışlanmasını dileme. devam et

box Kıssa: Kendisinden ders alınması gereken olay, hikâye. Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberler ve milletlerle ilgili ibretli ve tarihi olay(lar). devam et

box Rasûl: Elçi, haber getiren, Allah’tan aldığı emirleri insanlara ulaştıran peygamber. devam et

box Mesalih-i Mürsele: Menfaat, yarar ve elverişlilik, yararın sağlanması ve zararın ortadan kaldırılmasıdır. devam et

box Kıraat İlmi: Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin farklı okunuşlarını inceleyen bilim dalı. devam et

box Üslup: Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz. devam et