Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hemşeri Nedir? Hemşeri Hakkında Kısaca Bilgi

Hemşeri Terimi Hakkında Bilgiler

HemşeriBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Hemşeri:
Bir beldede ikamet eden kişiler.

 

Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

box Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı: Belediye Gelirleri Kanununa göre, belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce, kanunda belirtilen şekilde kanalizasyon tesisi yapılması halind devam et

box Yapı Kullanma İzni Harcı: Yapı kullanma izni karşılığı alınan harç. devam et

box Kanalizasyon Sistemi: Atık suyun toplanmasında, işlenmesinde ve tasfiyesinde kullanılan donanım. devam et

box TSE Belgesi (Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi): Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve marka almak isteyen firma arasında akdedilen sözleşme ile TSE markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlen devam et

box Performans Planlama: Performans seviyesinin artırılması için gereken çalışmaların yapılması. devam et

box Hafriyat: Kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma. devam et

box Kanun: Anayasanın yetkili kıldığı organ (T.B.M.M.) tarafından yazılı bir şekilde kabul edilmiş bulunan genel, sürekli, soyut ve yaptırım gücü olan hukuk kura devam et

box Şeffaflık: Şeffaflık, açıklık, gün ışığında yönetim. Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır. Bkz. Bilgi devam et