Eğitim Sitesi

Hemofili (Kanın Pıhtılaşmaması) Hastalığı Nedir? Hemofili (Kanın Pıhtılaşmaması) Hastalığı Hakkında Kısaca Bilgi

Hemofili (Kanın Pıhtılaşmaması) Hastalığı Terimi Hakkında Bilgiler

Genetik Terimi Olarak Hemofili (Kanın Pıhtılaşmaması) Hastalığı:

Bu hastalık geni X kromozomunda çekinik olarak taşınır. Hastalığın meydana gelme mekanizması aynıdır. Bu hastalığı taşıyan insanların kanları pıhtılaşmaz, dolayısıyla kanamalar bunlar için büyük problem oluşturur. Dışarıdan eksik olan moleküller verilerek normal yaşamlarını sürdürmeleri sağlanabilir.

 

  Benzer Genetik Terimleri

  Deoksiriboz: C5H10O4 bileşiminde olan ve DNA'nın yapı birimlerinden biri olan şeker. Genel adı pentoz olan monosakkarit.

  Deoksiribonukleotid: DNA'nın yapıtaşı olan molekül.

  Eş Baskınlık: 1. Heterozigot genotipteki bireylerde, her iki alelin fenotipi ayrı ayrı ve farklı bir şekilde etkilemesi. 2. Bir karakterle ilgili alel çiftleri bir araya geldiğinde her ikisinin de birlikte etkisini fenotipte göstermesine eş baskınlık denir. Her iki alel de büyük harflerle gösterilir.

  Kromozom Analizi: Kalıtsal bir hastalık risk taşıyan kişi veya kişilerdeki hastalığın tanımlanabilmesi Kromozom Analizi ile gerçekleştirilebilmektedir. Hücre çekirdeği bulunan hemen her taze dokudan kromozom elde edilebilir. En kolay alınan örnek kan olduğundan postnatal analizlerde kan analizi tercih edilir.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Genetik Terimleri Sözlüğü