Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hazine Kethüdası Nedir? Hazine Kethüdası Hakkında Kısaca Bilgi

Hazine Kethüdası Terimi Hakkında Bilgiler

Hazine KethüdasıOsmanlı Türkçesi Terimi Olarak Hazine Kethüdası:
Osmanlı devletinde sarayın Enderun dairesindeki hazinede bulunan değerli eşyanın korunması ve yönetimi ile görevli kimse.

 

Benzer Osmanlı Türkçesi Terimleri:

box Şehremini: Şehremaneti teşkilatının (Belediye) başında olan kişi. devam et

box Humbara: Tunçtan yapılmış ve içindeki oyuğa patlayıcı doldurulmuş bomba. devam et

box Lonca: Osmanlı esnaf teşkilatı, belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek. devam et

box Kapıcıbaşı: Saray kapılarını bekleyen sınıfın yöneticisi. devam et

box Şahi: Büyük top. devam et

box Evlad-ı Fatihan: Rumeli'nin fethi sırasında büyük yararlıkları görülen Türk halkı. devam et

box Arâzi-i mahmiyye: Geliri (rakabesi) Hazineye ait bulunan araziden koru, mer'a, yol, pazar yerleri gibi halkın gereksinimlerine ayrılmış yerler. devam et

box Narh: Tüketiciyi korumak amacıyla özellikle ihtiyaç maddeleri için devletçe belirlenen fiyat. devam et