Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hattıhümayun Nedir? Hattıhümayun Hakkında Kısaca Bilgi

Hattıhümayun Terimi Hakkında Bilgiler

HattıhümayunTarih Terimi Olarak Hattıhümayun:
Padişahın yazılı buyruğu.

 

Benzer Tarih Terimleri:

box Kubbealtı: Topkapı Sarayı içerisinde, Osmanlı vezirlerinin toplanıp devlet işlerini görüştükleri, divan toplantılarının yapıldığı yerdir. devam et

box Anane: Gelenek. devam et

box Bozkır: Ağaçsız, susuz geniş ova. devam et

box Babai: Babaîlik tarikatından olan kimse. devam et

box Bono: Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet. devam et

box Bögü: Hâkim, bilge, bilici (Bögü Kağan) devam et

box Babıâli: 1- XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı hükümetine ve bürokrasisine verilen isim. 2- Büyük kapı. Osmanlılarda Sadrazamlık (Başbakanlık), Reis-ül Kütta devam et

box Mülkiye: Devletçe rütbe sırasına göre ayrılan üç sınıftan biri. (Diğer iki sınıf: ilmiye ve askeriye) devam et