Eğitim Sitesi

Hattat Nedir? Hattat Hakkında Kısaca Bilgi

Hattat Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Hattat:
Çok güzel el yazısı yazan sanatçı. Mesleği hattatlık olan kimse.

 

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Hattat:
Mesleği Arap harfleri ile güzel yazı yazmak olan kimse.

 

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Hattat:
Güzel el yazıları yazan sanatçı.

 

Tarih Terimi Olarak Hattat:
Güzel yazı yazan.

 

Sanat Terimi Olarak Hattat:
1. Hat sanatıyla uğraşan kişiye "çok güzel el yazısı yazan sanatçı" anlamına gelen "hattat" adı verilir.

2. Mesleği hattatlık olan kimse.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hattat:
Hat sanatıyla uğraşan kişi.

 

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hattat:
Hat yazan kişi. Güzel yazı yazan sanatçı. Son Abbasi halifesi Musta'sım Billâh'ın. kölesi olduğu söylenen Amasyalı Yâkut-ı Musta'sımi'ye kadar kalemin ağzı düz kesilirdi. Yakut eğri keserek tahrif-i kalemi bulmuş ve aklâm-ı sitteye yeni bir biçim kazandırmıştır. İşte Yakut'a, sanatta yaptığı bu yenilikten dolayı hattat denilmiş, hat ve hattatlık Yakut'la seçkin bir sanat ekolü hâline gelince kelime terimleşmiştir. Yakut'tan önce güzel yazı yazanlara katip denildiği gibi hattat da deniliyordu, fakat Yakut 'tan sonra yalnız hattat kelimesi kullanılmış, katip ve küttâp denilmemiştir. Mir Ali Herevi'ye göre hattat olmak için beş şey gerektir: Birincisi dikkat-i tab', ikincisi yazıdan anlamak, üçüncüsü elde kuvvet, dördüncüsü emek çekmek, beşincisi yazı için lâzım gelen kâğıt, kalem ve mürekkebin en iyilerinin bulunması.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

Afet: Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım. Devamını Oku

Efsane: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence. Devamını Oku

Sözleşme: Sözleşmek işi. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uyg Devamını Oku

Sürücü: Hayvan, at arabası ya da motorlu taşıtların hareketini kontrol eden, süren kimse. Devamını Oku

Tiyatro: 1. Dram, komedi vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer. 2. Bu türleri izleyiciler önünde sahnede oynayan grup Devamını Oku

Emek: 1-. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücüdür. Üretim sürecine katkıda bulunan her türlü insan et Devamını Oku

Siyasi Güç: Bir devletin milli hedeflerine erişmek, erişilenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak amacıyla ku Devamını Oku

Seri: Bir fabrika veya atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim tipi. Devamını Oku

Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

Bilgisayar Terimleri Sözlüğü

Binicilik Terimleri Sözlüğü

Fizik Terimleri Sözlüğü

Uydu Terimleri Sözlüğü

Güreş Terimleri Sözlüğü

Kimya Terimleri Sözlüğü

Eskrim Terimleri Sözlüğü

Judo Terimleri Sözlüğü

Diksiyon ve Hitabet Terimleri Sözlüğü

TERİMLER SÖZLÜĞÜ ANA SAYFA

Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü