Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hariciye Nezareti Nedir? Hariciye Nezareti Hakkında Kısaca Bilgi

Hariciye Nezareti Terimi Hakkında Bilgiler

Hariciye NezaretiTarih Terimi Olarak Hariciye Nezareti:
Osmanlı Dışişleri bakanlığı.

 

Benzer Tarih Terimleri:

box Acemi Ocağı: 1-Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin ilk eğitildikleri kurumdur. I. Murat Devri'nde Gelibolu'da kuruldu. Önceleri savaş tutsaklarından seçile devam et

box Haiz: Herhangi bir şeye sahip olma. devam et

box Kavim: Budun. Boylar (kabileler) topluluğu. devam et

box Oportünizm: Güç durumlar karşısında, davranışlarını ahlak ilkelerine ya da düzenli bir düşünceye göre değil, kişisel çıkarlarına en uygun düşecek biçimde ayarlaya devam et

box Marksizm (Bilimsel Sosyalizm): XIX. yüzyıl ortalarında Marks ve Engels'in geliştirdikleri tarihsel, toplumsal ve düşünsel görüşe dayalı devrimci siyasal harekettir. Kapi devam et

box Zanaat: İnsanların maddeye dayalı ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe ve ustalık gerektiren iş. El ustalığı isteyen işler. devam et

box Irgat: İşçi, amele. devam et

box Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler: Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdir. Anadolu, Karaman, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Halep, Şam, Trablusşam, Musul, Rumeli, Bosna, Budin, Maraş devam et