Eğitim Sitesi

Halkçılık Nedir? Halkçılık Hakkında Kısaca Bilgi

Halkçılık Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Halkçılık:

Halkçılık, devletin siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki hizmetlerin tüm halka yönelik olmasını amaçlayan bir ilkedir. Halkın eşitliğini, refah ve mutluluğunu amaçlar.

Özellikleri:
- Halk devlet yönetimine katılır. Temelinde demokrasi vardır.
- Herkes kanunlar önünde eşit haklara sahiptir.
- Cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur.
- Toplumda sınıf ayrımına karşıdır. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ayrıcalık tanınamaz.
- Eşitlik, dayanışma, sosyal devlet bu ilkeyle ilgilidir.

 

Tarih Terimi Olarak Halkçılık:

Toplumun bireyleri arasında eşitliği gözetmek, toplum içinde hiç bir kişiye, topluluğa ayrıcalık verilmesini kabul etmemek, bireyleri tek ve eşit bir varlık tanımak, onun yararına çalışmaktır. Atatürkçülüğün altı temel ilkesinden biridir.

 

Edebiyat Terimi Olarak Halkçılık:

Fransız edebiyatında, 1929 yılında Leon Lemonnier ve Andre Therive'nin öncülüğünde ortaya çıkan bir edebiyat akımı.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri

  Vatan (Yurt): 1- Devletin egemenliği altında bulunan yerlerin topu. 2- Bir devletin hâkimiyet alanı.

  Yakın Çağ: Fransız İhtilalı ile başlayıp günümüze kadar devam eden dönemdir.

  Aidiyet: Kendini bir yere, topluluğa, aileye, millete ait hissetmek.

  Sadrazam: Osmanlı Devleti'nde baş vezir.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü