Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hafız-ı Kütüb Nedir? Hafız-ı Kütüb Hakkında Kısaca Bilgi

Hafız-ı Kütüb Terimi Hakkında Bilgiler

Hafız-ı KütübYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hafız-ı Kütüb:
Kitapları hıfzeden, saklayan; kütüphaneci. Bizde Cumhuriyet'ten önce kütüphaneler çoğunlukla yazma eserlerden oluşur ve kütüphanecilere hafız-ı kütüb denirdi. En önemli ve son örneklerinden biri Beyazıt Devlet Kütüphanesi Hafız-ı Kütübü İsmail Saib Efendi'dir.

 

Hâfız-I KütübEdebiyat Terimi Olarak Hâfız-I Kütüb:
Kitapları koruyan kişi. Eskiden kütüphaneciler bu isimle adlandırılırdı.

 

Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

box Baş: Ayın (ع), mim (ﻡ) gibi eski harflerin satırın üstünde kalan baş tarafı. devam et

box Garva: Kesildiği halde henüz düzeltilmemiş kalem. devam et

box Papirüs: Nil kıyılarının bataklık kesimlerinde yetişen "Cyperus papyrus" adlı bitkiden yapılan bir tür yazı kâğıdı. devam et

box Klâsik Tezhip: Lâcivert zemin üzerinde altınla yapılan tezhiptir. Bu tezhipler XVI ncı asırda Türkiyede pek çok yapılmıştır. devam et

box Berk-i Itri: Itır yaprağına benzeyen süsleme motifi. devam et

box Malizme: Eskiden, 20 sayfadan ibaret cüz yerine kullanılan bir terimdir. devam et

box Bölüm: Yazma eserlerin kendi içinde bölünebildiği büyük ayırımlardan her biri, bab. devam et

box Üstübeç Mürekkebi: Üstübeç zahmetlice ezildikten sonra Arap zamkı mahlûlü ile karıştırılarak elde edilir. Bilhassa Mushafların süre başlıklarını, altın zemin üstüne yazm devam et