Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gündem Nedir? Gündem Hakkında Kısaca Bilgi

Gündem Terimi Hakkında Bilgiler

GündemParlamento (TBMM) Terimi Olarak Gündem:
Bkz. Genel Kurul gündemi, Komisyon gündemi

 

GündemSunuculuk-Televizyonculuk Terimi Olarak Gündem:
Yaşanan günlük olayları ve gelişmeleri; haber merkezinde o gün izlenecek olay ve haberleri içeren ajanda.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Öngörüşme: Genel Kurulda, genel görüşme ve Meclis araştırması açılıp açılmamasına dair yapılan; hükûmet, siyasi parti grupları ve genel görüşme önergesini veren devam et

box Meclis Başkanı: Milletvekilleri arasından seçimle belirlenen, TBMM’yi temsile yetkili, kendisine Anayasa, kanunlar ve İçtüzük’le verilen görevleri yerine getiren, yas devam et

box Madde Başlığı: Maddenin içeriğini yansıtan ve madde metninin hemen üzerinde yer alan ibaredir. Matlap olarak da adlandırılır. Başlık, aranan bir maddenin bulunmasınd devam et

box Geçici Başkanlık Divanı: Yeni seçilen Meclisin Geçici Başkanı, ikinci en yaşlı milletvekili olan Geçici Başkanvekili ve en genç altı milletvekili olan Geçici Kâtip Üyelerden o devam et

box Seçimlerin Geriye Bırakılması: Anayasa’da dört yılda bir gerçekleştirilmesi öngörülen ancak savaş sebebiyle yapılması mümkün olmayan seçimlerin, TBMM kararıyla bir yıl ertelenmesidi devam et

box Komisyon: Genel Kurul adına çalışmak üzere kurulan ve belirli sayıda milletvekilinden oluşan kurullardır. Anayasa, kanunlar ve İçtüzük çerçevesinde kurulan komi devam et

box Kanun Hükmünde Kararname (KHK): TBMM tarafından verilen bir yetki kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan; kanunları değiştiren, yürürlükten kaldıran ya da kanun ni devam et

box Hazırlık Komisyonu: Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda ad çekme suretiyle belirlenen beş üyeden oluşan ve dokunulmazlık dosyalarını incele devam et