Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Güfte Nedir? Güfte Hakkında Kısaca Bilgi

Güfte Terimi Hakkında Bilgiler

GüfteMüzik-Dans Terimi Olarak Güfte:
Kelime aslen Farsça olup "söz, kelam" anlamına gelmektedir. Türk Musikisinde sözlü bir eserin bestelenmiş manzum sözleri, bestelenmiş şiirin aldığı ad.

 

Benzer Müzik-Dans Terimleri:

box Psalterium: Ortaçağda kullanılan üçgen şeklinde bir tür mızraplı çalgı. devam et

box Senfonik Şiir: Betimleyici özelliği olan, müzik dışı değerler taşıyan, çalgısal, tek bölümlü yapıt. Programlı müziğin temeli. Ancak programlı müzik gibi sesler aracı devam et

box Serim: Bir müzik parçasında değişik temaların ilk sunulduğu giriş bölümü. Bir sonatta serimi izleyen geliştirim bölümünden sonra gelen bitişte, baştaki temal devam et

box Romantik: Müzik, sanat ve edebiyatta bir dönem (daha çok 1800'ler ve 1900'lerin başları); duyguların dizginlenmeden ifade edilmesiyle bilinir. devam et

box Parlando (İt.): Vokal müzikte konuşur gibi söylemek; çalgı müziğinde tane tane, belirgin çalmak. devam et

box Armoni: 1- En eski kullanımı ahenk, uyum anlamındadır. Seslerin akor oluşturmak üzere birleşmesi. Seslerin eşzamanlı bileşimini inceleyen bilim dalı. Harmonie devam et

box Kadir: Değer, kıymet, itibar. devam et

box Sesin Sürekliliği: Sesin zaman içindeki yayılımını ifade eder. Uzunluk ve kısalığını belirtir. devam et