Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Grup Başkanı Nedir? Grup Başkanı Hakkında Kısaca Bilgi

Grup Başkanı Terimi Hakkında Bilgiler

Grup BaşkanıParlamento (TBMM) Terimi Olarak Grup Başkanı:
Parti grubunun başkanıdır. Partinin genel başkanı milletvekili ise aynı zamanda parti grubunun da başkanıdır; değilse, grup başkanı, grup üyeleri arasından grup iç yönetmeliğinde öngörülen yöntemle seçilir.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu: İçtüzük’ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridir. Ülkemizde ve dünyada insan haklarına saygı konusundaki gelişmeleri izlemek su devam et

box Birleşik Oy Pusulası: TBMM Genel Kurulunda birden fazla aday arasında yapılan seçimlerde kullanılan ve adayların tümünün ad ve soyadlarının yer aldığı mühürlü belgedir. devam et

box Hükümsüz Sayılan ve Sayılmayan İşler Listesi: Yasama dönemi sonunda yayımlanan sonuçlandırılamayan işler listesidir. Bu liste, izleyen yasama döneminin ilk birleşim tutanağına eklenir. devam et

box Yoklama: Genel Kurul birleşimini açtıktan sonra Başkan’ın, tereddüde düşmesi hâlinde resen, görüşmeler sırasında ise işaretle oylamaya geçilirken yirmi milletv devam et

box Esas Numarası: Kanun tasarı ve teklifleri ile denetim önergeleri ve diğer tezkerelerin niteliklerini ve kayıt sıralarını tanımlamak amacıyla bunlara verilen numarala devam et

box Oy Pusulası: Açık oylamalarda kullanılan ve milletvekillerinin, ad, soyad ve seçim çevrelerini yazarak doldurmaları gereken basılı kâğıttır. Elinde basılı oy pusul devam et

box Yürürlükten Kaldırmak: Bkz. İlga etmek devam et

box Yasama İşlemi: Yasama organının, yasama ve denetim görev ve yetkileriyle ilgili, belirli bir hukukî sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamasıdır. devam et