Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Göçebe Nedir? Göçebe Hakkında Kısaca Bilgi

Göçebe Terimi Hakkında Bilgiler

GöçebeKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Göçebe:
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan kimse veya topluluk; göçer, göçkün.

 

GöçebeCoğrafya Terimi Olarak Göçebe:
Sürekli olarak belirli bir meskende oturmayan.

 

GöçebeTarih Terimi Olarak Göçebe:
Bir yerde kalıcı olarak yerleşmiş olmayıp mevsime veya başka koşullara bağlı olarak yer değiştiren topluluk.

 

GöçebeTurizm ve Otelcilik Terimi Olarak Göçebe:
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla birlikte yer değiştiren, yerleşik olmayan kimse veya topluluk.

 

GöçebeSosyal Bilgiler Terimi Olarak Göçebe:
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk).

 

Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

box Kunut: Allah'a ihlâsla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, dua etmek, ibadet kastıyla ayakta durmak. Namazda rükûdan önce veya sonra ayakta dua etmek. devam et

box Fıkhi: Fıkıhla ilgili. devam et

box Zillet: Hor görülme, aşağılanma. devam et

box Züht: Allah'ı anmaktan alıkoyacak şeylerden yüz çevirme, dünyaya ve dünyalıklara bağlanmama. devam et

box Heva: Arzu, istek, meyletme. Kişinin, dinini dikkate almaksızın arzuladığı şeylere yönetmesi. Kişinin, akıl ve dince kötü görülen şeylere karşı eğilimi. devam et

box Kıyas: Hakkında açık hüküm bulunmayan bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak özellik ve benzerliğe dayanarak Kur'an-ı Kerim veya sünnette hükmü belirtilen devam et

box İzzet: Büyüklük, yücelik, ululuk. devam et

box Nüsha: Bir yapıtın, bir yazının basılmış ya da yazılmışlarından her biri. devam et