Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gıybet Nedir? Gıybet Hakkında Kısaca Bilgi

Gıybet Terimi Hakkında Bilgiler

GıybetKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Gıybet:
Dedikodu, çekiştirme, yerme, kötü sözlerle anma. Kendimiz hakkında söylendiğinde hoşlanmayacağımız bir şeyi başka birinin arkasından söyleme, onu küçültücü sözlerle anma.

 

GıybetDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Gıybet:
1. Çekiştirme, yerme, kötüleme. Bir kimsenin arkasından işittiği zaman hoşlanmayacağı şekilde konuşmak, Kuranı kerimde ölü kardeşinin etini yemeğe benzetilmiştir.

2. Kendimiz hakkında söylendiğinde hoşlanmayacağımız bir şeyi başka bir Müslüman'ın arkasından söyleme, onu küçültücü sözlerle anma. Dedikodu, çekiştirme, yerme, kötü sözlerle anma.

 

Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

box Hatim: Kuran-ı Kerim’i ilk suresi olan Fatiha Suresi’nden başlayıp en son suresi olan Nas Suresi’ne kadar tek başına veya cemaatin huzurunda yüzüne veya ezbe devam et

box Hilm: 1. Yumuşak huylu, kibar, efendi, ağırbaşlı ve akıllı olma, uygarca davranma. 2. Gücü kuvveti yerinde olan birinin öfke anında haklı olduğu halde ka devam et

box Tadil: Bir hadis ravisinin naklettiği hadislerin geçerli kabul edilebilmesi için o ravinin, Kur'an-ı Kerim ve sünnetin buyruklarına uygun davrandığının, şahs devam et

box İltimas: 1. Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma. 2. Birine herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma. devam et

box Adalet: 1. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe. 2. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması. 3. Ha devam et

box İmâle: Eğmek, bükmek, meylettirmek. Tecvitte, üstün harekeyi esreye veya elif harfini ya harfine meylederek söylemek. devam et

box Bağışlama: Affetme. devam et

box Taharet: Temizlik, temiz olma, temizlenme. devam et