Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gıybet Nedir? Gıybet Hakkında Kısaca Bilgi

Gıybet Terimi Hakkında Bilgiler

GıybetKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Gıybet:
Dedikodu, çekiştirme, yerme, kötü sözlerle anma. Kendimiz hakkında söylendiğinde hoşlanmayacağımız bir şeyi başka birinin arkasından söyleme, onu küçültücü sözlerle anma.

 

GıybetDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Gıybet:
1. Çekiştirme, yerme, kötüleme. Bir kimsenin arkasından işittiği zaman hoşlanmayacağı şekilde konuşmak, Kuranı kerimde ölü kardeşinin etini yemeğe benzetilmiştir.

2. Kendimiz hakkında söylendiğinde hoşlanmayacağımız bir şeyi başka bir Müslüman'ın arkasından söyleme, onu küçültücü sözlerle anma. Dedikodu, çekiştirme, yerme, kötü sözlerle anma.

 

Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

box Özdeyiş: Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelamıkibar. devam et

box İstinbat: Müçtehidin, İslam’ın temel kaynaklarından hüküm çıkarması. devam et

box Kurra: Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip okuma konusunda uzmanlaşan, ibadet niyetiyle de Kur’an-ı Kerim’i çokça okuyup namaz kılan ve okuduklarını da başkalarına ö devam et

box Tevekkül: 1. Allah'a teslim olmak, güvenmek, dayanmak, bağlanmak ve sığınmak anlamlarına gelmektedir. 2. Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasın devam et

box Maksud: Kasdolunan, istenilen şey, istek, maksad, niyet, murat, varılmak istenen yer. devam et

box Kabile: Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, klan. devam et

box Teamül: Bir yerde öteden beri olagelen davranış. devam et

box İktisadi: Ekonomi ile ilgili. devam et