Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Geri İsteme-Geri Verme Nedir? Geri İsteme-Geri Verme Hakkında Kısaca Bilgi

Geri İsteme-Geri Verme Terimi Hakkında Bilgiler

Geri İsteme-Geri VermeParlamento (TBMM) Terimi Olarak Geri İsteme-Geri Verme:
TBMM Başkanlığına gelen, kaba ve yaralayıcı sözler içeren yazı ve önergelerin gerekli düzeltmelerin yapılması için Başkan tarafından sahibine; bir tasarı veya teklifin esas komisyonca reddini içeren raporun Genel Kurulca benimsenmemesi üzerine raporun esas komisyona; tümünün oylamasından önce, metninde yazılış veya sıra bakımından bozukluk olduğu veya maddî hatalar bulunduğunu esas komisyon veya hükümetin kabul ettiği tasarı veya teklifin esas komisyona; Genel Kurul görüşmelerinde komisyon katılmadığı hâlde önergeyle değiştirilen madde ve değişiklik önergesinin, istem üzerine, Genel Kurulun kararıyla esas komisyona; Genel Kurul aşamasında bulunan bir tasarı ya da teklifin tümünün veya belli hükümlerinin esas komisyon veya hükümetin talebi üzerine Genel Kurulca esas komisyona iade edilmesidir.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Meclis Başkanvekili: TBMM Başkanı’nın yerine Genel Kurul oturumlarını yöneten Başkanlık Divanı üyesidir. Sayısı 4 olan başkanvekillerinin hangi birleşimleri yöneteceklerin devam et

box Ek Madde: Yürürlükteki bir kanuna eklenecek bir hükmün, içeriğinden veya kanun yapım tekniğinden kaynaklanan sebeplerle ilgili kanunun mevcut maddelerinden biri devam et

box Dışişleri Komisyonu: İçtüzük’ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridir. Temel görevi, TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen uluslararası antlaşm devam et

box Çerçeve Madde: Bir çerçeve kanunun, kod kanunlara madde, hüküm veya ibare eklenmesini, bazı madde, hüküm veya ibarelerin değiştirilmesini, metinden çıkarılmasını ya devam et

box Erken Seçim: Anayasa’da öngörülen seçim dönemi dolmadan yapılan seçimlere verilen addır. Erken seçim, Meclisin bu yönde bir karar alması veya Cumhurbaşkanının Anay devam et

box Dokunulmazlık: Bkz. Yasama dokunulmazlığı devam et

box Yasa: Bkz. Kanun devam et

box Komisyona Havale: Bkz. Havale devam et