Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Geri Gönderme Nedir? Geri Gönderme Hakkında Kısaca Bilgi

Geri Gönderme Terimi Hakkında Bilgiler

Geri GöndermeParlamento (TBMM) Terimi Olarak Geri Gönderme:
Bkz. Cumhurbaşkanının kanunları geri gönderme yetkisi

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Torba Kanun: Birbiriyle ilişkili veya birbirinden bağımsız birçok kanunda değişiklik yapan çerçeve kanundur. devam et

box Dilekçe Komisyonu: Anayasa’nın 74. maddesinde düzenlenen dilekçe hakkı kapsamında TBMM’ye gönderilen dilekçelerin incelenmesi ve karara bağlanmasıyla görevli komisyondur devam et

box Usul Hakkında Görüşme: Milletvekillerinin istemi üzerine, görüşmeye yer olup olmadığı, Başkanı gündeme veya TBMM’nin çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma vey devam et

box Anayasa: Devletin temel ilkelerini, yönetilenlerle ilişkilerini, ana kuruluşunu; yasama, yürütme ve yargının örgütlenmesini ve birbirleriyle ilişkilerini; vata devam et

box Alt Bent: Bir bendin, sayı ve yarım ayraç ile ayrılan bölümüdür. devam et

box İzinli Sayılma: Bir milletvekilinin yazılı talebi üzerine on günü aşmamak kaydıyla Meclis Başkanı’nın inisiyatifiyle, daha uzun bir süre için ise Başkanlık Divanının devam et

box Açıklama Hakkı: Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfedilen hükümet, komisyon, siyasi parti grubu veya milletvekillerine devam et

box Açık Oylama: Genel Kurulda hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının (kabul, ret, çekimser) açıkça belli olduğu oylama şeklidir. Oylamaya ilişkin bilgiler, t devam et