Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Genelge Nedir? Genelge Hakkında Kısaca Bilgi

Genelge Terimi Hakkında Bilgiler

GenelgeBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Genelge:
Üst bir makamın, yönetimi ya da gözetim ve denetimi altındaki makam ve kişilere yönelik, kuralların uygulanmasında yol gösteren görüş ve buyruğu.

 

Genelgeİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Genelge:
Yasa ve yönetmenliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler.

 

GenelgeEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Genelge:
Ülke çapında bir sorunu gidermek ve müdürlükleri aydınlatmak amacıyla merkezi idare tarafından bir sıraya göre yayınlanan genel emirlerdir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3045 sayılı Kuruluş Kanununun 28. Maddesindeki düzenleme görev ve yetkisine istinaden bağlı birimlerinin sorunlarını genelgelerle çözmeye çalışmaktadır. Genelgeler yönetmelik, tüzük ve kanunlara aykırı olamaz. Bölge Müdürlüklerinin de genelge yayınlama yetkisi vardır.

 

Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

box Bitkisel Toprak: Bitki gelişimi için organik ve inorganik madde ile hava ve su sağlayan toprak. devam et

box Davacı: Mahkemeye başvurarak dava açan taraf. devam et

box Dağıtım Cetveli: Her imar adası için ayrı olarak düzenlenen ve bu düzenleme sonucu meydana gelen parsellerin, hangi kadastro veya imar parsellerinden, nasıl oluştuğunu devam et

box Vazıyed Etme: Bir şeye veya bir işe el koyma. devam et

box Arka Bahçe Mesafesi: Bina arka cephesinin parsel arka cephesine en yakın uzaklığıdır. devam et

box Kamu Davası: Kamu adına savcının açtığı dava, amme davası. devam et

box Varaka: Belge; yazılı kağıt. devam et

box Kriz Yönetimi: En az emek ve giderle krizi atlatmak için yapılan çalışmalar. devam et