Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Genel Gerekçe Nedir? Genel Gerekçe Hakkında Kısaca Bilgi

Genel Gerekçe Terimi Hakkında Bilgiler

Genel GerekçeParlamento (TBMM) Terimi Olarak Genel Gerekçe:
Kanun tasarı veya teklifi ile düzenlenen konunun mahiyeti ve önemine, önerinin hazırlanmasını gerektiren nedenlere ve ihtiyaçlara dair bilgiler içeren metindir. Kanun tasarı ve teklifleri, Meclis Başkanlığına genel gerekçe ile birlikte sunulmak zorundadır.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Çerçeve Kanun: Kod kanunlara madde veya hüküm ekleyen, bunların bazı madde veya hükümlerini değiştiren yahut yürürlükten kaldıran kanundur. Çerçeve kanun önerilerind devam et

box İmza Sayısı: Bazı yasama işlemlerinin başlatılabilmesi veya gündemdeki yerini koruyabilmesi için öngörülmüş olan asgari imza şartıdır. Anayasa değişiklik teklifler devam et

box Referandum: Bkz. Halkoylaması devam et

box Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu: İçtüzük’ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridir. Temel görevi, TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen çalışma ve iş hayatı devam et

box Kavas: Genel Kurula hizmet eden özel görevlidir. devam et

box Tekrir-i Müzakere: Genel Kurul ve komisyon görüşmelerinde olmak üzere iki türü vardır: Genel Kurulda tekrir-i müzakere: Genel Kurulda kanun tasarı veya teklifi devam et

box Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her birisidir. devam et

box Kadük Bülteni: Bkz. Hükümsüz Sayılan ve Sayılmayan İşler Listesi devam et