Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gelenek Nedir? Gelenek Hakkında Kısaca Bilgi

Gelenek Terimi Hakkında Bilgiler

GelenekKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Gelenek:
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane.

 

GelenekTarih Terimi Olarak Gelenek:
Eski çağlardan beri yerleşmiş olup kuşaktan kuşağa geçerek gelen ve toplumun üyeleri arasında ortak bir ruh ve dolayısıyla sağlam bir bağ yaratan her türlü saygın alışkanlıklar, kültürel kalıntılar ve davranışlardır.

 

GelenekFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Gelenek:
1- Bir toplumun, yüzyıllar öncesinden kendi içerisinde doğan, kuşaktan kuşağa geçerek özel bir bağ oluşturan davranış kurallarıdır. Bunlara örf ve adetler veya töre de denir.

2- Toplumun eski zamanlarından (atalarından) kuşaktan kuşağa aktarılarak gelmiş olan, sözsel, davranışları düzenleyen ve etkin bir yaptırım gücü bulunan kurallar bütünü.

 

GelenekDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Gelenek:
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane.

 

GelenekSosyal Bilgiler Terimi Olarak Gelenek:
Bir toplumda eskilerden kalmış, saygın tutulup kuşaktan kuşağa aktarılan, yaptırım gücü de olan kültürel alışkanlık ve davranışlardır. Kız isteme, düğün törenleri, kına gecesi gibi.

 

GelenekTurizm ve Otelcilik Terimi Olarak Gelenek:
Bir toplumda, eskiden kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar.

 

GelenekCoğrafya Terimi Olarak Gelenek:
Bir toplumda, zaman içinde meydana gelen kültür birikiminin sonucunda oluşmuş davranışlar bütünü.

 

Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

box Bağışlamak: 1. Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek. 2. Bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek, teberru etmek. devam et

box Haram: Din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan, helal karşıtı. devam et

box Savma: İstenmeyen birini yanından uzaklaştırmak. devam et

box Cömert: Karşılık beklemeden veren. Elindeki maddi ve manevi imkânları meşru ölçüler işinde karşılık beklemeden başkalarının yararına sunup gereken yerde harca devam et

box Adak: 1. Adama işi veya adanılan şey, nezir. 2. Allah'ın sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmak, dileğinin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla dine göre sakınc devam et

box Mütevatir Hadis: Sahabeden itibaren her devirde yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayan topluluklar tarafından rivayet edilen hadis, haber. devam et

box İma: Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme. Açıkça belirtilmeyen, dolaylı olarak anlatılan şey. devam et

box Hasene: 1. Güzel, iyi. 2. İyi, hayırlı iş, iyilik. devam et