Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gelen Kâğıtlar Listesi Nedir? Gelen Kâğıtlar Listesi Hakkında Kısaca Bilgi

Gelen Kâğıtlar Listesi Terimi Hakkında Bilgiler

Gelen Kâğıtlar ListesiParlamento (TBMM) Terimi Olarak Gelen Kâğıtlar Listesi:
TBMM Başkanlığına sunulan bütün kanun tasarı ve teklifleri, resmî tezkereler ve komisyon raporları ile soru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve gensoru önergelerinin sahibi, Başkanlığa geliş tarihi, esas numarası gibi referans bilgilerinin yer aldığı basılı belgedir. TBMM internet sayfasında da yer alır.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Kanun Tasarısı: İlgili bakanlıklar tarafından genel gerekçe ve madde gerekçesi içerecek şekilde hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin imzalarıyla birlikte T devam et

box Yeniden Görüşme: Bkz. Tekrir-i müzakere devam et

box Son Söz Milletvekilinindir Kuralı: Genel Kurulda görüşülmekte olan bir hususta son konuşmanın komisyon, siyasi parti grupları veya hükûmet adına yapılması durumunda talebi hâlinde bir m devam et

box Başkan: Bkz. Meclis Başkanı devam et

box Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu: Kamu iktisadi teşebbüslerinin kuruluş amaçlarına göre TBMM tarafından denetlenmesini sağlamak üzere, Genel Kurulca seçilen otuz beş milletvekilinden o devam et

box Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her birisidir. devam et

box Geçen Tutanak Hakkında Konuşma: Bir milletvekili veya bakanın, geçen birleşim tutanağında yer alan bir beyanının düzeltilmesine yönelik söz istemi üzerine Başkan tarafından verilen a devam et

box Açıklama Hakkı: Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfedilen hükümet, komisyon, siyasi parti grubu veya milletvekillerine devam et