Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Geçen Tutanak Hakkında Konuşma Nedir? Geçen Tutanak Hakkında Konuşma Hakkında Kısaca Bilgi

Geçen Tutanak Hakkında Konuşma Terimi Hakkında Bilgiler

Geçen Tutanak Hakkında KonuşmaParlamento (TBMM) Terimi Olarak Geçen Tutanak Hakkında Konuşma:
Bir milletvekili veya bakanın, geçen birleşim tutanağında yer alan bir beyanının düzeltilmesine yönelik söz istemi üzerine Başkan tarafından verilen azami 5 dakikalık süre içerisinde yaptığı konuşmadır. Bu konuşmalar genelde yanlış anlaşılmaya müsait noktaların açıklığa kavuşturulması amacıyla yapılmaktadır.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Geçici Bakanlar Kurulu: Cumhurbaşkanınca seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde bakanlar kurulunun çekilmesi üzerine seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar va devam et

box Dilekçe Komisyonu: Anayasa’nın 74. maddesinde düzenlenen dilekçe hakkı kapsamında TBMM’ye gönderilen dilekçelerin incelenmesi ve karara bağlanmasıyla görevli komisyondur devam et

box Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu: İçtüzük’ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridir. Temel görevi, TBMM Başkanlığı tarafından kendisine havale edilen petrol, elek devam et

box Konuşma Süresi: Genel Kurulda yapılan konuşmalar için İçtüzük’te öngörülen sürelerdir. İçtüzük’te başka bir süre belirtilmemiş veya aksi, Danışma Kurulunun teklifiyle devam et

box Hazırlık Komisyonu: Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda ad çekme suretiyle belirlenen beş üyeden oluşan ve dokunulmazlık dosyalarını incele devam et

box Tekrir-i Müzakere: Genel Kurul ve komisyon görüşmelerinde olmak üzere iki türü vardır: Genel Kurulda tekrir-i müzakere: Genel Kurulda kanun tasarı veya teklifi devam et

box Parlamento: Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, y devam et

box Kanun Teklifi: En az bir milletvekilinin imzasıyla ve gerekçeli bir şekilde TBMM Başkanlığına sunulan kanun önerisidir. devam et