Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gaziyan-ı Rum Nedir? Gaziyan-ı Rum Hakkında Kısaca Bilgi

Gaziyan-ı Rum Terimi Hakkında Bilgiler

Gaziyan-ı RumTarih Terimi Olarak Gaziyan-ı Rum:
Osmanlı Kuruluş Dönemi'nde ilk fetihlerde savaşa katılan Alevi dervişlerinden oluşan dinsel ve askeri birliktir.

 

Benzer Tarih Terimleri:

box Bakır Çağı: Tunç Çağı'ndan önce, Cilalı Taş Devri'nden sonra taş ve toprağın yanı sıra alet ve avadanlık yapımında bakırın da kullanıldığı dönemdir. Bakır, doğ devam et

box Raca: Hintlilerde merkezî otoritenin olmaması nedeniyle kurulan küçük devletleri yöneten kişi. devam et

box İskenderiye Kütüphanesi: Mısır'da bulunan, İlkçağın ve Ortaçağın en önemli kütüphanesidir. Makedonya Kralı Büyük İskender'in ölümünden sonra kurulmuştur. devam et

box 12 Eylül Harekatı: Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koymak üzere 12 Eylül 1980'de giriştiği askeri harekattır. Seçilmiş kurumlara dayalı yönetimi kesintiye uğrata devam et

box Tarihin Özellikleri: Tarihin Özellikleri: 1. Geçmiş olayları inceler. 2. Belgelere dayanmalı ve objektif olunmalıdır. 3. Yer ve zaman belirtilmelidir. 4. Sebep sonuç i devam et

box Panislavizm (Panslavizm): Bütün Slavları birleştirme amacı güden akım. devam et

box Divanı Arz: Türkiye Selçuklu Devleti'nde devletin merkezdeki ordusunun maaş ve levazımat işleriyle ilgilenirdi. Savunma işleriyle ilgilenen divan, askerleri defte devam et

box İkta: 1- Bir kişinin mülkiyetinde olmayıp devlete ait olan toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker veya sivil erkâna hizmet ve maaşlarına karşılık devam et