Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Garame Anlaşması Nedir? Garame Anlaşması Hakkında Kısaca Bilgi

Garame Anlaşması Terimi Hakkında Bilgiler

Garame AnlaşmasıEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Garame Anlaşması:
İpoteğin tesisi sırasında veya sonradan birden çok ipotek alacaklısı arasında yapılan ve gayrimenkulün paraya çevrilmesi halinde, üst derecedeki ipoteğin öncelikli olması hakkını kaldırarak, alacak miktarları arasındaki orana göre satış bedelinin paylaştırılmasını ön gören bir anlaşmadır.

 

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

box Geçit Hakkı: Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkıdır. Bu hak Medeni Kanunun 748. maddesine göre bir irtifak hakkı olarak tapu siciline tescil olunabili devam et

box Düzenleme Ortaklık Payı (D.o.p.): İmar düzenlenmesine tabi tutulan yerlerde kamu yararına ayrılacak alan ve tesisler için kullanılmak üzere düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların, devam et

box Menkul: Bir yerden başka bir yere taşınabilen, taşınır. devam et

box Vefa Hakkı: Satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır. Vefa hakkı tapu kütüğüne şerh edilir. devam et

box Ön Bahçe Derinliği: Binanın ön yüzünden kendi parselinin ön sınırına kadar olan en yakın dik uzaklık. devam et

box Başvuru Fişi: Akitli veya akitsiz işlemler yaptırmak için tapu sicil müdürlüğüne sözlü olarak başvuran hak sahiplerinin bu sözlü istemlerinin müdürlükçe yazıya geçi devam et

box Hısımlık: Akrabalık. Kan hısımlığı ve kayın hısımlığı olarak iki türü vardır. devam et

box Gabari: Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği. devam et