Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gama Işıması Nedir? Gama Işıması Hakkında Kısaca Bilgi

Gama Işıması Terimi Hakkında Bilgiler

Gama IşımasıKimya Terimi Olarak Gama Işıması:
1-Çeşitli radyoaktif ışımalar sonucu yüksek enerjili halde kalan bir çekirdeğin yaydığı ve nüfus etme gücü yüksek olan elektromanyetik ışıma.

2-Radyoaktif bozunma sırasında enerji yüklü olarak kalmış olan atom fazla enerjisini ¡ ışını şeklinde yayınlar. ¡ ışınları çok yüksek enerjili elektromagnetik dalgalardır. ¡ ışıması yapan atomun proton sayısı değişmez, nötron sayısı değişmez, çekirdek enerjisinde azalma olur.

 

Benzer Kimya Terimleri:

box Katalizör: Kendisi tepkimeye girmediği hâlde, tepkime hızını arttıran veya yavaşlatan tepkimeden değişikliğe uğramadan çıkan madde. devam et

box Dalton Kanunu: Birbirleriyle reaksiyon vermeyen gazların oluşturduğu karışımın basıncı, karışımda bulunan gazların kısmi basınçları toplamına eşittir. devam et

box Alkoksit İyonu: Alkolün konjuge bazı. devam et

box Erime Isısı: Sabit basınç ve sıcaklıkta, 1 gram maddenin erimesi için gerekli ısı. devam et

box Sönmemiş kireç: CaO bileşiğinin halk arasındaki adı. devam et

box Kovalent Bileşikler: Atomları arasında kovalent bağ içeren bileşikler. devam et

box Analiz: Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere parçalanmasına analiz denir. devam et

box Doymamış hidrokarbon: Molekülde ikili ya da üçlü karbon-karbon bağı bulunduran karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşik. devam et