Eğitim Sitesi

Folklor Nedir? Folklor Hakkında Kısaca Bilgi

Folklor Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Folklor:

Belirli bir bölge halkı arasında ortak olan ve içinde halk oyunları, masallar, ninniler, tekerlemeler, müzik, dans, efsaneler, atasözleri, şakaların yer aldığı kültür unsurların bütününe folklor denir.

 

Sanat Terimi Olarak Folklor:

Halkbilimi. Bir toplulukta yaşayan kişileri, onların gelenek ve göreneklerini masal, atasözü, türkü vb. yazın ürünlerini araştırıp o toplumun yaşayış ve duygularını inceleyen bilim.

 

Edebiyat Terimi Olarak Folklor:

Bir halkın geçmişten bu yana oluşturduğu geleneklerin. inançların, törelerin ve kültürün ortak adıdır.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri

  Potansiyel Enerji: Cisimlerin bulundukları yerden dolayı sahip oldukları enerji.

  Kimsesiz Çocuklar: Anası, babası, yakını, akrabası olmayan çocuklardır.

  Alternatif: Seçilebilecek bir başka yol, yöntem, seçenek, şık.

  Etnik: Köken bakımından farklı olma durumudur.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü